SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

 

Hegedűs-Gál Csilla

gal.csilla13@gmail.com

+36 20 474 8009

 

 

Karrier cél: Szervezetfejlesztési és tanácsadói területeken kamatoztatni a, több mint 20 éves HR szakértői, tréneri és folyamatmenedzseri tapasztalataimat, hogy az a vállalatok oktatási rendszerét, szervezeti változásait, motivációs rendszerét hatékonyan támogassa, a szervezetek működésének és a profitjának növekedése érdekében. Célom továbbá az egyének munkavállalási kultúrájának fejlesztése az álláskeresési, a pályaorientációs és a pályamódosítási tervük megvalósulása érdekében, melyeket coaching szemléletű beszélgetésekkel és számos teszttel alkotunk meg közösen.

 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

 

Hegedűs-Gál Csilla

gal.csilla13@gmail.com

+36 20 474 8009

 

SZAKMAI KOMPETENCIÁK:

SZERVEZETFEJLESZTÉS – KÉPZÉS

 • 8 éves tapasztalat trénerként – oktatóként: előadások, prezentációk tartása gyakorlatorientált szemléletben mikro és makro csoportos formában, gamification módszertannal, szakterület: ügyfélszolgálati (call center) ismeretek, emberi erőforrásmenedzsment, HR controlling, pedagógia, pszichológia, didaktika: oktatásmódszertan, álláskeresési technikák, munkamotiváció, pénzügyi alapismeretek, DISC modell, stresszkezelés technikák, értékelő beszélgetés;
 • oktatási tematikák megtervezése, PPT előadások készítése és tananyagfejlesztés, érintett célcsoport: 18-55 éves kor;
 • 2016.03.01 – 2019. 06.20. pénzügyi educatio - tréningezés 2 – 12 évfolyamos diákok számára, egyedülálló gamification módszerekkel;
 • 2019. 06. 21-től vállalati személyfejlesztés és szervezetfejlesztési kkv szektorban;
 • vállalati külső – belső képzések szervezése és értékelése;
 • belső képzési folyamatmenedzsment keretében: Moodle eLearning rendszer bevezetése, kurzusok létrehozása, kurzusok feltöltése –szerkesztése, kurzusok szervezése, értékelése: statisztikák készítése;
 • BBB - Big Blue Button – Virtuális Tantermi rendszeren keresztüli képzések szervezése – egyeztetése a Moodle eLearning rendszerrel;
 • külső képzési lehetőségek felkutatása és elemzése;
 • vállalati képzési terv készítése;
 • beillesztési program szervezése, fejlesztése és utánkövetése;
 • csapatépítő program megtervezése, gyakorlatok betanítása, moderálása;
 • képzési elégedettségi  - képzés értékelési felmérések és statisztikák készítése;
 • munkaképességet és teljesítményt felmérő teszt készítése;
 • Profiles XT alkalmazása a kiválasztásban és a fejlesztési irányok, működési mechanizmusok, rejtett motivációs tartalékok felismerésében;
 • képzési adminisztráció követése: tanulmányi szerződséek készítés, képzési költségtervek készítése és követése
 • MIR audit – fejlesztési adminisztráció;
 • Klasszikus munkaügyi admininisztráció: munkaszerződések –és módosítások, munkaköri leírások elkészítése,bérszámfejtés előkészítése (jelenéti, szabadságok, betegszabadságok, TP, teljesítmény bónuszok), munkáltatói igazolások elkészítése;
 • 8 éves tanácsadói tapasztalat: munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása, pálya-, álláskeresési-, rehabilitációs területen, egyéni - csoportos formában, és álláskeresési technikák oktatása csoportos – egyéni foglalkozások keretében;

 

TOBORZÁS – KIVÁLASZTÁS

 • 10 éves tanácsadói, mentori tapasztalat: toborzás és kiválasztási folyamatok tervezése-szervezése megváltozott munkaképességű (MMK – megváltozott munkaképességű, tartós- és pályakezdő) munkavállalói körben - Hajdú-Bihar Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülte - Rehabilitációs Mentori hálózatának keretében és a Civil Érték Egyesület EU programjaiban
 • Fizikai és szellemi munkaerő (pályakezdő, MMK) toborzása és kiválasztása a megrendelői igényeknek megfelelően;
 • Első interjúk készítése és csoportos tájékoztatók, kiválasztási napok szervezés és megtartása;
 • Profession és Talentuno toborzási folyamatok koordinálása vezetői igényeknek megfelelően;

                        

KOMMUNIKÁCIÓ – KOORDINÁCIÓ – ÉRTÉKESÍTÉS

3 éves kommunikációs folyamatmenedzseri és ügyfélszolgálati munkavégzésem során:

 • Európai Uniós projektek kommunikációs és marketingtervének előkészítése és projekt indikátorok megvalósulásának ellenőrzése;
 • Ügyfélszolgálati Back-Office – telekommunikáció EU projektek működéséhez;
 • Belső kommunikációs tervkészítése, szervezeti belső kommunikációs stratégia megvalósítása;
 • A szervezeti egységek közötti kommunikációs feladatok koordinálása és ellenőrzése (feladat – határidő - felelős folyamattervek készítése és ellenőrzése);
 • Partneri kapcsolattartás: vállalatok, ügynökségek, képzőszervek, önkormányzatok;
 • Rendezvényszervezés, műsorvezetés: EDUCATIO Kiállítás, EU program nyitó-záró rendezvény, családi nap, sajtótájékoztató, karácsonyi bál;
 • Potenciális foglalkozatni kívánó vállalkozások felkutatása és a kapcsolatok ápolása;
 • Kapcsolattartás médiaügynökségekkel, kivitelező cégekkel a minőségi produktumok érdekében;
 • B2B értékesítés – Vállalati értékesítést támogató informatikai szolgáltatások értékesítése.

 

MUNKATAPASZTALAT CÉGEI

Victofon Kft – 2021.10.23.                                       Oktatási HR munkatárs – Belső tréner – Tréning fejlesztő

OTP Fáy András Alapítvány                                     Tréner - Tananyagfejlesztő

Civil Érték Egyesület - Civil Nonprofit Kft                    Munkavállalási tanácsadó, Mentor, Belső tréner

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.           Kommunikációs folyamatmenedzser

Merlin Communications Kft.                                     Ügyfélkapcsolattartási munkatárs

Hajdú-Bihar Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülte  Rehabilitációs Mentor

 

MEGBÍZÁSOS MUNKÁK CÉGEI

Rávezető Kft – Külügyminisztérium                                                 E-Learning tananyagfejlesztő, tréner

Debreceni Regionális Munkaerő-fejlesztő és Képző Központ             Oktató

Ring Kft.                                                                                       Oktató

Bidcon Kft.                                                                                    Tréner

Tiszamenti-Foglalkoztatási Alapítvány                                             Oktatásszervező

 

SOFT SKILLS

 • Kiváló prezentációs képesség, melyet oktatásaim során hatékony alkalmazok;
 • Rendszerszemlélet, határozottság és dinamizmus jellemez, melyek a HR, munkavállalási tanácsadói, kommunikációs folyamatmenedzseri munkaköreimet támogatták;
 • Kiváló szervező- és tervező képességeim által képzések, rendezvények és munkahelyek szervezésében jeleskedtem;
 • Asszertív kommunikációs készségem által hatékonyan és együttműködően kezelem a problémákat;
 • Optimista, vidám és kreatív személyiségem az ideális munkamorál kialakításában és a csapatmunka hatékonyságában jelenik meg.

 

TANULMÁNYOK

 

Nyugat-Magyarországi Egyetem KTK Posztgraduális képzés                                    2006 – 2009

Humánmenedzsment szakértő – oktatásmenedzsment szakirány

Diplomamunka címe: Munkamotiváció, mint a szervezet hajtóereje            

 

Debreceni Egyetem BTK                                                                                          2001 – 2004

Pedagógia szakos tanár (MSC) és Tanári Szakvizsga

Diplomamunka címe: A pályakezdő fiatalok és a megváltozott munkaképességű

személyek továbbképzésének és foglalkoztatásának lehetőségei

 

Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola

Pedagógia szakos nevelőtanár (BSC)          

Specializáció: médiapedagógia, gyermek-és ifjúságvédelem                                              1995 – 1999

Diplomamunka címe: A média hatásai a gyermekek személyiségfejlődésére                                                          

 

EGYÉB KOMPETENCIÁK

„B” kat. jogosítvány - vezetési gyakorlat;

Felhasználói szintű MS Office (word, excel, power point), Outlook, Internet;

Movie Maker (filmkészítés – vágás) készségszintű használata vlogok készítéséhez;

Smart tábla felhasználói szintű alkalmazása- és smart anyagok készítése;

Moodle eLearning rendszer készségszintű kezelése, BBB virtuális tanterem;

Tréningek: Toborzás-kiválasztás technikái, Telesales; Delegálás technikái, Asszertív kommunikáció, Munkamotiváció; Teljesítményértékelés, Tudásmenedzsment, PXT – Profiles profilozó – személyiség és kompetenciafelmérő tesztek alkalmazása a gyakorlatban;

Mathias Institue Kft – Belső tréner képzése – OTP Fáy András Alapítvány belső tréner képzése

Tanfolyamok: Külkereskedelmi üzletkötő, Komplex vállalkozói irodavezető;

NYELVTUDÁS: Angol szóbeli alapfokú - aktív,  Angol írásbeli középfok - aktív

HOBBY: Olvasás (pszichológia, motiváció, művészet), impresszionista festészet és Hatha jóga

Honlapom: https://www.palyaorimotivatio.hu/

Blogjaim:   https://www.hrportal.hu/hrblog/postlist/galcsilla; https://boldogsagprogram.hu/szerzo/hegedus-gal-csilla/22